De 4 belangrijkste E-mail Marketing Statistieken

ongewenst-in-de-mail

In de digitale wereld is e-mailmarketing trending. Maar wil je ook het succes van je e-mailnieuwsbrieven kunnen meten, dan moet je de Top 4 Belangrijkste E-mailmarketing Statistieken kennen. Een overzicht en een korte uitleg van de Top 4:

1.Open Rate (percentage ontvangers dat de nieuwsbrief heeft geopend)

Het openingspercentage meet hoeveel ontvangers de e-mail daadwerkelijk geopend hebben. Een voorbeeld: 20% Open Rate betekent dat van de 10 e-mails die afgeleverd zijn in de inbox, er 2 daadwerkelijk geopend zijn. De Open Rate is een van de belangrijkste meetpunten. Volgens Smart Insight is de gemiddelde Open Rate 22,87% voor e-mailmarketing campagnes in alle bedrijfstakken.

2.Click Rate (doorklikpercentage)

Het klikpercentage geeft aan in hoeverre je de ontvanger echt hebt weten te boeien met de inhoud van je nieuwsbrief. Er zijn twee verschillende klikpercentages:

  • Click Through Rate (CTR)
  • Click To Open Rate (CTOR)

a.Click Through Rate

De Click Through Rate (CTR) geeft aan hoeveel mensen in je e-mail geklikt hebben ten opzichte van het totaal aantal mensen aan wie de e-mail verstuurd is en waarbij je e-mail daadwerkelijk in de inbox terecht is gekomen. Dus zonder de bounces. Het maakt hierbij niet uit of iemand je e-mail wel of niet geopend heeft. Je berekent de CTR als volgt: Aantal kliks in je e-mail / Aantal verstuurde e-mails – bounces x 100.

b.Click To Open Rate

De Click To Open Rate (CTOR) meet de effectiviteit van de inhoud van de e-mail. Het vergelijkt het aantal personen dat doorgeklikt heeft t.o.v. het aantal personen dat de mail daadwerkelijk geopend heeft. De CTOR wordt als volgt berekent: Aantal kliks in je e-mail / Aantal geopende e-mails x 100.

Voorbeeld: Stel, je verstuurt twee verschillende e-mails: 100 A en 100 B.

  • Uit de 100 e-mails A die je hebt verstuurd, hebben 10 personen de mail geopend en 5 personen doorgeklikt (CTR = 5%).
  • Uit de 100 e-mails B, hebben 50 personen geopend en 10 doorgeklikt (CTR = 10%).

Zoals je kunt zien, is de CTR van e-mail B twee keer zo hoog, maar de CTOR van e-mail B is beduidend lager die van e-mail A:

  • e-mail A: CTOR 50% (5 klikken t.o.v. 10 opens)
  • e-mail B: CTOR 20% (10 klikken t.o.v. 50 opens)

Beide ratio’s beoordelen de kliks in je mail dus op een andere manier. Met de CTR kijk je vooral naar de overall performance van je e-mailnieuwsbrief, waarbij je te maken hebt met veel verschillende factoren. Terwijl je met de CTOR echt focust op de content van je e-mailnieuwsbrief.

3.Bounce Rate (percentage afgewezen e-mails)

Wanneer een e-mail door de server van een abonnee wordt afgewezen, wordt dit “E-mail Bounce” genoemd. Als dit gebeurt, ontvangt de verzender automatisch de melding dat de mail niet afgeleverd is. Er zijn twee soorten Bounces: Hard Bounce en Soft Bounce.

Bij Hard Bounce wordt de aflevering van de mail om verschillende – permanente – redenen tegengehouden. De belangrijkste reden is een ongeldig e-mailadres.

Bij Soft Bounce is het e-mailadres wel geldig, maar komt de e-mail terug vanwege bijvoorbeeld een te volle mailbox (=een tijdelijke oorzaak). De e-mailnieuwsbrief wordt door ons systeem nog 3 keer aangeboden. Als blijkt dat er na 3 keer nog niet wordt geopend, dan wordt het mailadres als Hard Bounce weggezet.

4.Churn Rate (uitschrijfpercentage)

Churn Rate is het percentage abonnees dat zich voor een bepaalde dienst heeft uitgeschreven. Een voorbeeld: een bedrijf is het laatste kwartaal gestart met 100 abonnees en verloor in de loop van het kwartaal 3 abonnees, dan is de Churn Rate 3%. Gemiddeld is de Churn Rate ongeveer 25% per jaar (in alle bedrijfstakken). Dit betekent dat de meeste bedrijven elk jaar 25% nieuwe e-mailadressen moet toevoegen om de grootte van de e-maillijst op peil te houden.

Een laag uitschrijfpercentage wordt mede gerealiseerd door:

  • kwalitatief goede nieuwsbrieven
  • de juiste verzendfrequentie
  • waardevolle informatie voor de lezers 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief